News and Notices

परिक्षा केन्द्र तोकिएको सम्बन्धी सूचना

गोदावरी नगरपालिकाको सहायक स्तर प्रशासन सेवा चौथो तहको आन्तरिक प्रतियोगिता तथा खुला र समाबेसी तर्फको लिखित परीक्षा गोर्खापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचना अनुसार निम्न मिति र परीक्षा केन्द्र मा संचालन हुने

सुचना

सार्वजनिक सुचना

दरखास्त फारम

पदपूर्ति सम्बन्धि दरखास्त फारम