FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुने बारे

मिति २०७५ जेठ ४ गतेको नगर कार्यपालिका बोर्ड बैठकको निर्णयहरु-

मिति २०७५ जेठ ४ गतेको नगर कार्यपालिका बोर्ड बैठकको निर्णयहरु-

सूचना प्रबिधि अधिकृत IT Officer को लिखित परिक्षाको मिति तोकीएको बारे सूचना

सूचना प्रबिधि अधिकृत IT Officer को लिखित परिक्षाको मिति तोकीएको बारे सूचना

Pages