FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

कम्पुटर सीप क्षमता अभिवृद्धि तालिम सम्बन्धमा (श्री वडा अध्यक्ष तथा वडा सदस्य ज्युहरु,सबै)

रेकर्ड ब्यबस्थापन गरिदिने बारे (श्री वडा कार्यालय सबै)

कोभिड १९ बिरुद्धको JanssenAD26.cov2.S vaccine खोप लगाउने सम्बन्धि सूचना

सहकारी संस्थाहरुलाई विवरण पेश गर्ने तथा नियम कार्यान्वयन सम्बन्धमा

बिदा कायम गरिएको सूचना

Pages