FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

नागदह-झरुवारासी-डाँडागाउँ सडक स्तरउन्नती कार्य गर्ने सम्बन्धमा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

देशीको मुहानदेखि रानागाउँ हुदै दाप्लुंग सडक ढलान तथा शिखर्पा सडक ढलान गर्ने कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

झरुवारासी ठेचो तथा झ्यालिपाटी मलामी सडक स्तरउन्नती गर्ने कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

लप्से कोटडाँडा ‍सडक स्तरउन्नती सम्बन्धि कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

शेराफाँट चारघरे सडक स्तरउन्नती सम्बन्धि कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

Pages